כל המוצרים באתר זה הינם מהמותגים המובילים בעולם

כל הזמנה או רכישה תתבצע אך ורק באמצעות הצעת מחיר מסודרת בטלפון

או בהגעה למכון ההתקנות סקרים בחולון רחוב הפלד 44

המוצרים באתר זה משתנים מעת לעת על פי דרישת השוק

ופיתוח טכנולוגיות חדשות 

בקבלת הצעת מחיר טלפונית או במכון ייבוצע חיוב בנפרד בין עלות המוצר לבין עלות התקנה